Çap et
Qərarlar
05.05.2016

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı N 161

05 May 2016
 

N 161     Bakı şəhəri, 15 aprel 2016-cı il

“Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

 “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 may tarixli 1303-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 23 iyul tarixli 576 nömrəli Fərmanının 1.1.8-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999,

N 10, maddə 597; 2001, N 1, maddə 74; 2006, N 7, maddə 653; 2008, N 6, maddə 597; 2014, N 2, maddə 201) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Adından, 1-ci, 2-ci və 3-cü hissələrindən “təminatlı” sözü çıxarılsın.

2. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərilməsi haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin adından, 1.1-ci, 1.4-cü və 1.5-ci bəndlərindən “təminatlı” sözü çıxarılsın.

3. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında Nümunəvi Əsasnamə” üzrə:

3.1. adından, 1.1-ci bəndindən, 1.2-ci bəndinin birinci (birinci halda) və ikinci abzaslarından, II hissəsindən, 2.2-2.10-cu (hər iki halda) bəndlərindən, 2.12-2.16-cı bəndlərindən, III hissəsindən, 3.1-ci bəndindən, IV hissəsindən, 4.1-4.2-ci, 4.4-cü (hər iki halda) bəndlərindən “təminatlı” sözü çıxarılsın;

3.2. aşağıdakı məzmunda 1.1-1-ci bənd əlavə edilsin:

“1.1-1. Avtonəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları (sahələri) avtonəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət, nasazlığın aradan qaldırılması, eləcə də onların etibarlı və təhlükəsiz istismarı, həmçinin ekoloji yararlılığı üzrə kompleks işlərin təminatlı şərtlərlə yerinə yetirilməsi məqsədi ilə yaradılır.”;

3.3. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.1. Texniki-təmir sahələrində avtonəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət və onların təmiri üzrə müəyyən növ təminatlı texniki xidmətlər göstərilir.”;

3.4. 2.3-cü bənddən “texnoloji avadanlıqlarla təchizatı və” sözləri çıxarılsın;

3.5. aşağıdakı məzmunda 2.3-1-ci, 2.3-2-ci və 2.16-1-ci bəndlər əlavə edilsin:

“2.3-1. Texniki-təmir sahələrində çalışan şəxslər həmin sahələr tərəfindən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin təsdiq etdiyi metodiki göstərişlərlə tanış edilir.

2.3-2. Texniki-təmir sahələrinin istehsalat-texniki bazası, texnoloji təchizatı və istehsalat sahələrində texnoloji prosesin təşkili Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin müəyyən etdiyi sahə standartlarının tələblərinə uyğun olmalıdır.

2.16-1. Texniki-təmir sahələri tərəfindən “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun, habelə bu sahədə müəyyən olunmuş sahə standartlarının tələblərinin pozulmasına görə şəxslər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.”;

3.6. 2.10-cu bənd ləğv edilsin.

4. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Nəqliyyat vasitələrinə təminatlı texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında Nümunəvi Əsasnamə” üzrə:

4.1. adından, 1.1-ci, 1.2-ci (birinci halda) bəndlərindən, II hissəsindən, 2.2-2.7-ci, 2.9-cu (hər iki halda), 2.11-2.15-ci, 2.17-2.19-cu, 2.21-2.22-ci bəndlərindən, III hissəsindən, 3.1-ci, 3.7-ci bəndlərindən, IV hissəsindən, 4.1-4.2-ci, 4.7-ci (hər iki halda) bəndlərindən “təminatlı” sözü çıxarılsın;

4.2. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.1. Texniki-təmir stansiyalarında avtonəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət və onların təmiri üzrə bütün növ texniki-təmir xidmətləri göstərilir.”;

4.3. 2.4-cü bənddən “texnoloji avadanlıqlarla təchizi və” sözləri çıxarılsın;

4.4. aşağıdakı məzmunda 2.4-1-ci, 2.4-2-ci və 2.22-1-ci bəndlər əlavə edilsin:

“2.4-1. Texniki-təmir stansiyalarında çalışan şəxslər həmin stansiyalar tərəfindən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin təsdiq etdiyi metodiki göstərişlərlə tanış edilir.

2.4-2. Texniki-təmir stansiyalarının istehsalat-texniki bazası, texnoloji təchizatı və istehsalat sahələrində texnoloji prosesin təşkili Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin müəyyən etdiyi sahə standartlarının tələblərinə uyğun olmalıdır.

2.22-1. Texniki-təmir stansiyaları tərəf

indən “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun, habelə bu sahədə müəyyən olunmuş sahə standartlarının tələblərinin pozulmasına görə şəxslər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.”.

Artur RASİ-ZADƏ,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri