Çap et
Qərarlar
21.06.2011

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI

 

NAZIRLƏR KABINETI

QƏRAR

№ 97

Bakı şəhəri, 16 iyun 2011-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 13 dekabr tarixli 196 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Nəzarət kitabçası" haqqında Əsasnamə"də dəyişikliklər edilməsi barədə

"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 383 nömrəli Fərmanının 2.3.3-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 13 dekabr tarixli 196 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 12, maddə 748; 2008-ci il, № 8, maddə 779) ilə təsdiq edilmiş "Nəzarət kitabçası" haqqında Əsasnamə"də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.2-ci bəndində "nömrəsi," sözündən sonra "sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində yoxlamanın kodu," sözləri əlavə edilsin;

1.2. aşağıdakı məzmunda 2.4-1-ci bənd əlavə edilsin:

"2.4-1. Sahibkarlıq sahəsində aparılan hər bir yoxlama sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində qeydiyyata alındıqdan sonra həyata keçirilə bilər. Yoxlamanın keçirilməsi üçün yoxlayıcı orqanın vəzifəli şəxsi yoxlamanın qeydiyyata alınması barədə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrindən çıxarışı sahibkarlıq fəaliyyəti subyektinə təqdim etməlidir.";

1.3. Əsasnamənin əlavəsi - "Nəzarət kitabçası"na aşağıdakı məzmunda 11-ci sütun əlavə edilsin:

"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində yoxlamanın kodu".

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə