Çap et
Fərman və sərəncamlar
13.07.2010
"Dövlət sirrinə aid edilən məlumatların Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI