Çap et
Fərman və sərəncamlar
12.07.2010
C.C.ƏSGƏROVUN "ŞÖHRƏT" ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycanda mülki aviasiyanın inkişafındakı xidmətlərinə görə Cahangir Calal oğlu Əsgərov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin.


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 iyul 2010-cu il.