Çap et
Fərman və sərəncamlar
31.03.2017

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir

Tədbirlər Planı: