Print
LAWS
19.07.2010

"OLİMPİYA SİMVOLUNUN QORUNMASI HAQQINDA" NAYROBİ MÜQAVİLƏSİNƏ QOŞULMAQ BARƏSINDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :
Azərbaycan Respublikası "Olimpiya simvolunun qorunması haqqında" 1981-ci il sentyabrın 26-da qəbul edilmiş Nayrobi Müqaviləsinə qoşulsun.


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 22 iyun 2010-cu il.