Çap et
Ekologiya üzrə TK/Fəaliyyət planları

Ətraf mühitin idarə olunması üzrə alt komitənin fəaliyyət planı
Suyun keyfiyyəti üzrə alt komitənin fəaliyyət planı
Havanın keyfiyyəti üzrə alt komitənin fəaliyyət planı
Torpağın keyfiyyəti üzrə alt komitənin fəaliyyət planı