Çap et
Standartlaşdırma üzrə “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları” TK/Fəaliyyət planı
Standartlaşdırma üzrə "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları"
Texniki Komitəsi (TK 05)
2010-cu ilin İş Planı

Standartlaşdırma üzrə
"İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları"
Texniki Komitəsinin 25.02.2010-cu il tarixli iclasının
1 nömrəli protokolu ilə təsdiq edilmişdir.


I. Aşağıda adları (ingilis dilində) qeyd olunan beynəlxalq standartlar əsasında Azərbaycanın milli standartlarının layihələrinin hazırlanması, qəbul edilməsi və dövlət qeydiyyatına alınması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi:

İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə:

1. ISO/IEC 27000:2009 Information technology - Security techniques - Information security management systems -Overview and vocabulary
2. ISO/IEC 27003:2010 Information technology - Security techniques - Information security management system implementation guidance
3. ISO/IEC 27004: 2009 Information technology - Security techniques - Information security management - Measurement
4. ISO/IEC 27006 :2007 Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
5. ISO/IEC 27033-1:2009 Information technology - Security techniques - Network security -- Part 1: Overview and concepts
6. ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories,

İT terminologiya üzrə:

1. ISO/IEC 2382-7:2000 Information technology -- Vocabulary -- Part 7: Computer programming
2. ISO/IEC 2382-28:1995 Information technology -- Vocabulary -- Part 28: Artificial intelligence -- Basic concepts and expert systems
3. ISO/IEC 2382-34:1999 Information technology -- Vocabulary -- Part 34: Artificial intelligence -- Neural networks

II. Digər təşkilatlar tərəfindən müvafiq qaydada təqdim olunan hazır standartlara baxılması.