Çap et
AzTEST/Sınaqlar/Yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə

Yeyinti və kənd təsərrüfatı üzrə aparılmış sınaq nəticələrinin statistikası

MART, 2011
71 müəssisədən 239 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 111 protokol verilmişdir. Ay ərzində ümumi sayı 2343 olan məhsul normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 29-u isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.

FEVRAL, 2011
77 müəssisədən 208 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 122 protokol verilmişdir. Ay ərzində ümumi sayı 221 olan məhsul normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 11-i isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.

YANVAR, 2011
63 müəssisədən 211 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 74 protokol verilmişdir. Sınaqları aparılmış məhsulların 164-ü normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 5-i isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.

DEKABR, 2010
83 müəssisədən 231 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 158 protokol verilmişdir. Sınaqları aparılmış məhsulların 186-sı normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 26-sı isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.

NOYABR, 2010
88 müəssisədən 176 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 124 protokol verilmişdir. Sınaqları aparılmış məhsulların 106-sı normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 18-i isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.

OKTYABR, 2010
87 müəssisədən 179 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 113 protokol verilmişdir. Sınaqları aparılmış məhsulların 106-sı normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 7-si isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.

SENTYABR, 2010
62 müəssisədən 200 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 107 protokol verilmişdir. Sınaqları aparılmış məhsulların 107-si normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 22-si isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.

AVQUST, 2010
66 müəssisədən 167 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 80 protokol verilmişdir. Sınaqları aparılmış məhsulların 62-si normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 18-i isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.

İYUL, 2010
89 müəssisədən 193 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 144 protokol verilmişdir. Sınaqları aparılmış məhsulların 124-ü normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 20-si isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.

İYUN, 2010
103 müəssisədən 258 ədəd nümunə daxil olmuşdur. Sınaqların nəticələrinə əsasən 141 protokol verilmişdir. Sınaqları aparılmış məhsulların 119-u normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermiş, 22-si isə normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməmişdir.