Çap et
İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN SERTİFİKATLAŞDIRILMASI

Keyfiyyət sahəsi üzrə siyasət

Keyfiyyət üzrə rəhbərlik sənədi

Sifarişlərin qeydiyyatı

Sifariş forması

Sifarişçilərin məmnunluğunun monitorinqi

Sertifikatlaşdırmanın aparılması qaydaları proseduru

Sertifikatın dayandırılması, ləğv edilməsi və ya sertifikatlaşdırma sahəsinin məhdudlaşdırılması üçün prosedur

Apellyasiyalar və şikayətlərin aparılması qaydaları proseduru

Sertifikata istinad və uyğunluq nişanından istifadə etmə qaydaları

Qərəzsizliyin idarə olunması proseduru