Çap et
İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərinin Siyahısı

1. Komitə sədri;

2. Komitə sədrinin müavini;

3. Aparatın rəhbəri;

4. Aparat rəhbərinin müavini;

5. Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsinin müdiri;

6. Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsinin müdir müavini;

7. Elektrotexnika sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun müdiri;

8. Tikinti materialları və yüngül sənaye sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun müdiri;

9. Maşınqayırma və neft-kimya sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektorunun müdiri;

10. Qanunverici metrologiya şöbəsinin müdiri;

11. Xidmət sahələrinin metroloji təminatı sektorunun müdiri;

12. Texnoloji proseslərin metroloji təminatı sektorunun müdiri;

13. Qanunvericilik və hüquq ekspertizası şöbəsinin müdiri;

14. Qanunvericilik və hüquq ekspertizası şöbəsinin müdir müavini;