Çap et
“Alternativ və bərpa olunan enerji və Enerji səmərəliliyi sahəsinin standartlaşdırılması” üzrə Texniki Komitə (TK 18)

Əsasnamə

Struktur

Fəaliyyət planı

Cari müzakirələr