Çap et
“Neft-qaz hasilatı texnologiyası və neft emalı məhsullarının standartlaşdırılması” üzrə TK/Struktur

                                                                                                                                 

“Neft-qaz hasilatı texnologiyası və neft emalı məhsullarının standartlaşdırılması” üzrə Texniki Komitənin (TK 17)

Strukturu

1. Texniki Komitənin rəhbərliyi:

Texniki Komitənin sədri - ARDNŞ-in baş ofisinin İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və metrologiya şöbəsinin metrologiya üzrə aparıcı mühəndisi;

Texniki Komitənin katibi: Azərbaycan Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutunun Neft-kimya proseslərinin  standartlaşdırılması şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

2. Texniki Komitənin katibliyi.

Azərbaycan Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutu;

3.   Texniki Komitənin üzvləri:

1. ARDNŞ-in baş ofisinin Neft emalı şöbəsi;

2. Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunun Standartlaşdırma və metrologiya təminat şöbəsi;

3. Energetika Nazirliyinin Yanacaq və enerji resursları şöbəsi;

4. Energetika Nazirliyinin Energetika şöbəsi;

5. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza İdarəsi;

6. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsi;

7. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti;

8. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamenti;

9. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi;

10. Fövqaladə Hallar Nazirliyinin İnfrastrukturunun inkişafı Baş idarəsinin Strateji planlaşdırma və infrastrukturun inkişafı idarəsinin İnfrastrukturun inkişafı şöbəsi ;

11. Fövqaladə Hallar Nazirliyi  Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi Texniki Təhlükəsizlik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Texniki-plan şöbəsi;

12. AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu;

13. NKPI –nun Elmi işlər şöbəsi;

14. NKPI –nun Laboratoriyaları;

15. AMEA-nın AKİ –nun laboratoriyaları;

16. AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutu;