Çap et
İSO GUİDE 34 “Standart nümunələr istehsalçılarının səriştəliliyinə ümumi tələblər” standartına uyğun akkreditasiya olunan orqanlar

1. Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Pambıq mahlıcı üçün standart nümunələrinin hazırlanması və sertifikatlaşdırılması üzrə orqanı. Gəncə şəhəri, Ə.Əliyev küçəsi 57. Attestat № AZ 06.0209.01.17, qüvvədə olma müddəti: 12.04.2017-12.04.2020