Çap et
2014-2017-ci illər üzrə

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 2014-2017-ci illər üzrə strateji planı