Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.12-2011“Gil xammalı. 0063 №-li torlu ələkdə qalığın təyini üsulu”   AZN