Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.10-2011 “Gil xammalı. Mineraloji tərkibin təyini üsulu”   AZN