Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.9-2011 “Gil xammalı. Gillərin bişməsinin təyini üsulu”   AZN