Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.8-2011 “Gil xammalı. Su ilə ekstraksiya yolu ilə sulfat-ionlarının təyini üsulu”   AZN