Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.7-2011 “Gil xammalı. Su ilə ekstraksiya yolu ilə xlor-ionlarının təyini üsulu”   AZN