Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.6-2011 “Gil xammalı. Kalsium və maqneziumun su ilə ekstraksiya yolu ilə təyini üsulu”   AZN