Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.4-2011 “Gil xammalı. İridənəli giriklərin təyini üsulu”   AZN