Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.3-2011 “Gil xammalı. Sərbəst silisium dioksidinin təyini üsulu”   AZN