Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.2-2011 “Gil xammalı. Narın dispersli fraksiyanın təyini üsulu”   AZN