Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.1-2011 “Gil xammalı. Plastikliyin təyini üsulu”   AZN