Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.0-2011 “Gil xammalı. Analiz üsullarına ümumi tələblər”   AZN