Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 572.5-2011 “Betonlar. Sukeçirməzliyin təyini üsulları”   AZN