Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 572.4-2011 “Betonlar. Məsaməlilik göstəricilərinin təyini üsulları”   AZN