Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 572.2-2011 “Betonlar. Nəmliyin təyini üsulu”   AZN