Qanunlar

Standartlaşdırma haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Texniki tənzimləmə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Patent haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Pambıqçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Pestisidlər və aqrokimyəvi maddələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Üzümçülük və şərabçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yeyinti məhsulları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu

“Yol nişanları və siqnalları haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi üzrə Asiya İnkişaf Bankı və "Azərsu" Səhmdar Cəmiyyəti arasında Layihə haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Enerji resurslarından istifadə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Fitosanitar nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 185 nömrəli Konvensiyaya (dəyişdirilmiş) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Meliorasiya və irriqasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Tütün və tütün məmulatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İcbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yoxlama və metroloji attestasiya məqsədilə daşınan normativ sənədlərin, etalonların, ölçmə vasitələrinin və standart nümunələrin gömrük rüsumlarından, vergilərdən və xüsusi icazələr verilməsindən azad edilməsi haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Toxumçuluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında məxfi informasiyanın qarşılıqlı mühafizəsi və mübadiləsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İdmanda dopinqə qarşı mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Daxili audit haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"İstehsalat və məişət tullantıları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması barədə" 1992-ci il 13 mart tarixli Sazişə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında" Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Çayçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İdmanda dopinq vasitələrindən və üsullarından istifadəyə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Balıqçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektroenergetika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Geodeziya və kartoqrafiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Memarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Damazlıq heyvandarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə əlavə birinci Protokola qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Poçt ödəniş xidmətləri haqqında” Sazişə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Antiinhisar fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Energetika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ümumdünya Poçt Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 8 dekabr tarixli 195-IIIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Yanğın təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Biometrik informasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq haqqında" 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Milli arxiv fondu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Poçt haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Su təchizatı və tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Arıçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İctimai televiziya və radio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Avtomobil yolları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Cibuti Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası ilə Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsi arasında aviasiya hadisələrinin araşdırılması və qarşısının alınması sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektrik və istilik stansiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Torpaqların münbitliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Rəsmi statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Özəl tibb fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Maddələrin və materialların tərkib və xüsusiyyətlərinin dövlətlərarası standart nümunələrinin yaradılması və tətbiq olunması üzrə 1999-2001-ci illər üçün Dövlətlərarası Proqram haqqında" qərarın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Saxta və ya keyfiyyətsiz malların idxal edilməsinə, habelə gömrük qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Nəşriyyat işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 30 dekabr tarixli 757-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Taxıl haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Aviasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dəniz limanları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası sahəsində əməkdaşlığa dair” Sazişin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı arasında FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Bizim partnyorlarımız