Sazişlər və müqavilələr

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İran İslam Respublikası Hökuməti arasında iqtisadiyyat və ticarət üzrə əhatəli əməkdaşlığa dair

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişi

"Maddələrin və materialların tərkib və xüsusiyyətlərinin dövlətlərarası standart nümunələrinin yaradılması və tətbiq olunması üzrə 1999-2001-ci illər üçün Dövlətlərarası Proqram haqqında" qərarın təsdiq edilməsi barədə

“Yoxlama və metroloji attestasiya məqsədi ilə daşınan normativ sənədlərin, etalonların, ölçmə vasitələrinin və standart nümunələrin gömrük rüsumlarından, vergilərdən və xüsusi icazələr verilməsindən azad edilməsi haqqında” 1995-ci il 10 fevral tarixli Sazişə dəyişikliklər edilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında

“Yol nişanları və siqnalları haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan  Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı  arasında Şəhər su  təchizatı və kanalizasiya layihəsi üzrə Kredit haqqında Sazişin (Adi Əməliyyatlar) təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasında Balaxanı-Sabunçu-Ramana və Kürdəxanı neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, UQE-LANSER PTİ. LTD və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası və Çin Xalq Respublikası arasında birgə Bəyannamə

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Monteneqro Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında” Saziş

“Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında 2025-ci ilədək sosial-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında” Müqavilə

Yoxlama və metroloji attestasiya məqsədilə daşınan normativ sənədlərin, etalonların, ölçmə vasitələrinin və standart nümunələrin gömrük rüsumlarından, vergilərdən və xüsusi icazələr verilməsindən azad edilməsi haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında hava nəqliyyatı haqqında” Saziş

"Azərbaycan Respublikası və Belarus Respublikası arasında 2015-ci ilə qədər sosial-iqtisadi əməkdaşlıq  haqqında" Müqavilə

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərə gətirilən mallara texniki, tibbi, əczaçılıq, sanitar, baytar və fitosanitar normaların, qaydaların və tələblərin tətbiq edilməsi haqqında" Saziş

"Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya istifadə olunan avadanlıq və hissələrə dair qlobal texniki qaydaların müəyyənləşdirilməsi haqqında" Müqavilə

Bakı - Tbilisi - Qars yeni dəmir yolu xətti haqqında" Saziş

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası ilə Koreya Respublikasının Okeanlar və Balıqçılıq Nazirliyi arasında “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair (DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya”nın (əlavələrlə) I/10-cu qaydasına əsasən sertifikatların (diplomların) tanınması haqqında” Anlaşma Memorandumu

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İordaniya  Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Saziş

"Böyük məsafələrdə havanın transsərhəd çirkləndirilməsi haqqında" Konvensiya

Azərbaycan Respublikası hökuməti və Ukrayna hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Tacikistan  Respublikası Hökuməti arasında standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma və akkreditasiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Saziş

"Standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması barədə" 1992-ci il 13 mart tarixli Sazişə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında" Protokol

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında fövqəladə hallar sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Hindistan Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında” Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Makedoniya Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında” Saziş

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət və İnkişaf Agentliyi vasitəsilə çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Qrant Müqaviləsi

“Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Türkiyə Respublikasının Hökuməti arasında təbii qazın Türkiyə Respublikasına satışı və Azərbaycan Respublikasından gələn təbii qazın Türkiyə Respublikasının ərazisi vasitəsilə tranziti haqqında və təbii qazın Türkiyə Respublikasının ərazisindən nəql edilməsi üçün müstəqil boru kəmərinin inşasına dair” Saziş

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Tacikistan Respublikası Hökuməti arasında 2013-2015-ci illər üçün iqtisadi əməkdaşlıq Proqramı

"GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlər arasında azad ticarət zonasının yaradılması haqqında" Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında bitki mühafizəsi və karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Küveyt Dövləti Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında” Saziş

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq Sazişi

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Ticarət və İnkişaf Bankının Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt Dövləti Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Sloveniya Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında” Saziş

"İntersputnik" Beynəlxalq Kosmik Rabitə Sisteminin və Təşkilatının yaradılması haqqında" Saziş

"Neftlə çirkləndirmə hallarına hazırlığın təmin edilməsi, bunlara qarşı mübarizə və əməkdaşlıq haqqında" 1990-cı il tarixli Beynəlxalq Konvensi

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Abu-Dabi İnkişaf Fondu arasında "Bakı dairəvi avtomobil yolu" layihəsinin maliyyələşdirilməsinə dair" Borc Sazişi

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlığın inkişafı üzrə gələcək tədbirlər haqqında" Saziş 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında neft-qaz maşınqayırması sahəsində əməkdaşlığın əsas prinsipləri haqqında Saziş

Azərbaycan Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı  arasında  "Selə  qarşı  tədbirlər"  layihəsinin  maliyyələşdirilməsi üzrə" Kredit Sazişi

"Maddələrin və materialların tərkib və xüsusiyyətlərinin dövlətlərarası standart nümunələrinin yaradılması və tətbiq olunması üzrə 1999-2001-ci illər üçün Dövlətlərarası Proqram haqqında" qərarın təsdiq edilməsi barədə

“Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiya

“Yoxlama və metroloji attestasiya məqsədi ilə daşınan normativ sənədlərin, etalonların, ölçmə vasitələrinin və standart nümunələrin gömrük rüsumlarından, vergilərdən və xüsusi icazələr verilməsindən azad edilməsi haqqında” 1995-ci il 10 fevral tarixli Sazişə dəyişikliklər edilməsi barədə Protokol

“Asiya Avtomobil Yolları Şəbəkəsi haqqında” Hökumətlərarası Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təhlükəsizlik üzrə əməkdaşlıq haqqında” Saziş

“Beynəlxalq Telekommunikasiya Reqlamenti”nin təsdiq edilməsi haqqında

“Rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında bitki karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş

Azərbaycan Respublikasının “Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatının təsis edilməsi haqqında” Sazişə qoşulması barədə

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Polşa Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında” Saziş

Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında 2000-2009-cu illərdə iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Müqavilə

Dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin yaradılması üçün təşkilati prinsiplərə dair Çərçivə Sazişi

"Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Polşa Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında” Saziş

“Azərbaycan Respublikası və Səudiyyə İnkişaf Fondu arasında Bakı ərazisi üzrə su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması və genişləndirilməsi layihəsi üzrə” Kredit Sazişi

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında dəniz nəqliyyatı haqqında” Saziş

"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Avropa Birliyi arasında hava xidmətlərinin müəyyən aspektlərinə dair" Saziş

"Azərbaycan Respublikası hökuməti və Mavritaniya İslam Respublikası hökuməti arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Fransa Respublikası Hökuməti arasında məxfi məlumatların mübadiləsinə və qarşılıqlı qorunmasına dair” Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Tacikistan Respublikası Hökuməti arasında bitki karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş

“Azərbaycan Respublikası və Səudiyyə İnkişaf Fondu arasında Xırdalan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin genişləndirilməsi və yenidən qurulması layihəsi üzrə” Kredit Sazişi

“Azərbaycan Respublikası ilə Argentina Respublikası arasında kosmik fəzanın sülh məqsədləri üçün istifadəsinə dair əməkdaşlıq haqqında” Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti (ARH) ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) arasında FAO-nun Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisinin yaradılması və Texniki Yardımın göstərilməsi haqqında” Saziş

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı arasında FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı haqqında” Saziş

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) və Sınaq və Materiallar üzrə Amerika Cəmiyyəti  (ASTM) arasında  Anlaşma Memorandumu

Avropa Standartlaşdırma Komitəsi (CEN) və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) arasında CEN ilə Tərəfdaş Standartlaşdırma Orqanı statusuna dair Saziş

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu  (AZSTAND) və Alman Standartlar İnstitutu (DİN) arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu

"Qazaxıstan Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutu (КАЗИНСТ)"  RDM və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) arasında qarşılıqlı Əməkdaşlıq Memorandumu

Ukrayna Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma və Keyfiyyət Məsələləri üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi (Дп Укрнднц) və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) arasında qarşılıqlı Əməkdaşlıq Memorandumu

"ABAD" publik hüquqi şəxs və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu publik hüquqi şəxs arasında Anlaşma Memorandumu

"Bir Pəncərə" İxraca Dəstək Mərkəzi və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu publik hüquqi şəxs arasında Anlaşma Memorandumu

Beynəlxalq Elektotexniki Komissiyanın (İEC) Tərəfdaş Ölkə Proqramında iştirak

Beynəlxalq Elektotexniki Komissiyanın (İEC) ACAS Bəyannaməsinin tətbiqinə dair

FGUP "STANDARTİNFORM" və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu arasında Saziş

“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxslə (ASİ) Körfəz Ərəb Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasının (KƏŞ) Standartlaşdırma Təşkilatı arasında texniki əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu


Bizim partnyorlarımız