| | az | en

TƏQVİM

Be Ça Ç Ca C Ş B
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Qərarlar
Çap versiyası
30.05.2014

"Yoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

 

"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli qanununun tətbiqi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 28 avqust tarixli 955 nömrəli fərmanının 1.1.8-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

"Yoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi Qaydası" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Artur RASİ-ZADƏ,

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

   

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər Kabinetinin  2014-cü il 12 may tarixli 143 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Yoxlama suallarının siyahısının forması və tətbiqi

QAYDASI

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 28 avqust tarixli 955 nömrəli Fərmanının 1.1.8-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalara dair yoxlama suallarının siyahısının əlavəyə uyğun formasını və yoxlayıcı orqan tərəfindən yoxlama suallarının siyahısının hazırlanması, təsdiq edilməsi və tətbiqi qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Yoxlama suallarının siyahısının tətbiqinin məqsədi sahibkar haqqında məlumatların toplanmasında, yoxlamaların nəticələrinin təhlili və qiymətləndirilməsində sistemliliyin, yoxlamaların səmərəliliyinin, şəffaflığının, yoxlama prosesinin sadələşdirilməsinin təmin edilməsidir.

1.3. Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli Qanununda nəzərdə tutulmuş mənaları ifadə edir.

 

2. Yoxlama suallarının siyahısının hazırlanması və təsdiq edilməsi

 

2.1. Yoxlama suallarının siyahısı hər bir yoxlayıcı orqan tərəfindən öz nəzarət sahəsinə uyğun olaraq hazırlanır və yoxlayıcı orqanın rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir.

2.2. Yoxlama suallarının siyahısı yoxlama zamanı yoxlanılan məcburi tələbləri əks etdirir.

2.3. Yoxlama suallarının siyahısına icrası məcburi olan əhəmiyyətli tələblər daxil edilməlidir. Əhəmiyyətli tələblər o tələblərdir ki, pozulması insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa və mühüm təhlükə yaratsın və ya mühüm zərər vursun.

2.4. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi tələblər müəyyən edən normativ hüquqi aktlara (o cümlədən texniki normativ hüquqi aktlara) uyğun formalaşdırılmalı və hər bir tələbin qarşısında sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi tələb müəyyən edən normativ hüquqi aktın adı, tarixi, nömrəsi və struktur elementləri göstərilməlidir.

2.5. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər ümumi sözlərlə ifadə edilməməli, konkret olmalı və birmənalı cavabları (“Tələb yerinə yetirilib” və ya “Tələb yerinə yetirilməyib”) nəzərdə tutmalıdır.

2.6. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər felin indiki zamanının məlum növündə ifadə edilməlidir.

2.7. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər normativ hüquqi aktın normasına istinad xarakteri daşımamalıdır.

2.8. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblərdə “və sairə”, “və ilaxır”, “və digər”, “və başqa” və bunlara bənzər qeyri-müəyyən ifadələrdən istifadə olunmasına yol verilmir.

2.9. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblər sadə və aydın ifadə olunmalıdır ki, sahibkar həmin tələblərin icra vəziyyətini müstəqil şəkildə və yoxlayıcının iştirakı olmadan qiymətləndirə bilsin.

2.10. Yoxlama suallarının siyahısına daxil edilən tələblərin təkrarlanmasına yol verilmir.

2.11. Yoxlayıcı orqan yoxlama suallarının siyahısının öz rəsmi internet saytında və sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində (bundan sonra – Reyestr) yerləşdirilməsini təmin edir. Reyestrdə yerləşdirilməmiş yoxlama sualları yoxlama zamanı tətbiq oluna bilməz.

2.12. Yoxlama suallarının siyahısının aktuallığını və sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi tələblər müəyyən edən normativ hüquqi aktlara uyğunluğunu təmin etmək məqsədi ilə yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblər yoxlayıcı orqan tərəfindən mütəmadi nəzərdən keçirilir və bu Qaydanın 2.1-ci bəndinə uyğun olaraq həmin tələblərdə dəyişikliklər edilir.

2.13. Yoxlayıcı orqan yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblərdə edilən dəyişikliyi 5 (beş) iş günü müddətində öz rəsmi internet saytında və Reyestrdə yerləşdirməlidir.

2.14. Yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblərdə edilən dəyişiklik Reyestrdə yerləşdirildikdən 10 (on) gün sonra bu Qaydanın 3.3-cü bəndinə əsasən tərtib olunan yoxlama suallarının siyahısına daxil edilə bilər.

 

3. Yoxlama zamanı yoxlama suallarının siyahısının tətbiqi

 

3.1. Yoxlama zamanı istifadə olunan yoxlama suallarının siyahısı yoxlama aktının tərkib hissəsidir.

3.2. Yoxlama suallarının siyahısı plan üzrə (növbəti) və plandankənar (növbədənkənar) yoxlama zamanı tətbiq edilir.

3.3. Yoxlama zamanı istifadə olunan yoxlama suallarının siyahısı yoxlayıcı orqanın səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən bu Qaydanın əlavəsində göstərilən formaya uyğun Reyestr vasitəsilə tərtib edilir. Bunun üçün səlahiyyətli vəzifəli şəxs Reyestrdə yerləşdirilmiş yoxlama suallarının siyahısında işarə qoymaqla yoxlama suallarını seçir və yoxlama qeydiyyata alındıqda, müvafiq siyahı avtomatlaşdırılmış rejimdə emal olunur. Emal olunmuş yoxlama suallarının siyahısı iki nüsxədə çap olunaraq həmin siyahını tərtib edən səlahiyyətli vəzifəli şəxs, habelə yoxlayıcı orqanın rəhbəri və ya onun həvalə etdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir.

3.4. Yoxlayıcı yoxlamaya başlamazdan əvvəl yoxlama suallarının siyahısı barədə sahibkara və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə məlumat verir.

3.5. Yoxlama zamanı yalnız yoxlama suallarının siyahısına daxil edilmiş məcburi tələblərin icra vəziyyəti yoxlanılır.

3.6. Yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblərin icra vəziyyəti haqqında müvafiq qeydlər yoxlama zamanı yoxlama suallarının siyahısına yoxlayıcı (yoxlamanın rəhbəri) tərəfindən daxil edilir.

3.7. Yoxlama suallarının siyahısında əks olunan tələblərin icra vəziyyəti yoxlayıcı tərəfindən hər bir tələbin qarşısında yerləşən “Tələb yerinə yetirilib” və ya “Tələb yerinə yetirilməyib” qrafalarında müvafiq işarə qoyulmaqla qiymətləndirilir.

3.8. Yoxlama suallarının siyahısında yoxlayıcı tərəfindən dəqiqləşdirici qeydlər aparılması üçün hər tələbin qarşısında “Qeyd” qrafası nəzərdə tutulur.

3.9. Yoxlama suallarının siyahısında qaralama və düzəlişlərin aparılmasına yol verilmir.

3.10. Yoxlama suallarının siyahısı məcburi tələblərin icra vəziyyəti yoxlanıldıqdan sonra yoxlamada iştirak edən yoxlayıcılar tərəfindən imzalanır. Yoxlama suallarının siyahısını tərtib edən səlahiyyətli vəzifəli şəxs və imzalayan yoxlayıcılar oraya daxil edilmiş qeyd və məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyırlar.

3.11. Yoxlama suallarının siyahısının digər nüsxəsi yoxlama aktının nüsxəsi ilə birlikdə sahibkara və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim edilir.

21.04.2016

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 8-ci km ərazisində yerləşən bazarda və bazara məxsus ərazidə yerləşən ərzaq mağazasında... 

daha ətraflı
17.09.2015

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, A.Mirzəyev küçəsi, ev 60 ünvanında Atılxanov Azər Rəşxan oğluna məxsus...

daha ətraflı
04.09.2015

...Sumqayıt şəhəri, H.Əliyev prospekti 40-cı məhəllədə yerləşən “Pompey” və Nizami Gəncəvi küçəsində yerləşən...

daha ətraflı

FƏRMAN

06.11.2017

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 oktyabr tarixli 845-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”...

daha ətraflı
VİDEO XƏBƏR
23.11.2017
Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi Avropa Akkreditasiya Təşkilatının assosiativ üzvlüyünə qəbul edilib
QAYNAR XƏTT
TABE QURUMLAR
Copyright © 2010 Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi! Bütün hüquqlar qorunur.
Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır