| | az | en

TƏQVİM

Be Ça Ç Ca C Ş B
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
“Tikinti materialları, məmulatları və konstruksiyaları” standartlaşdırma üzrə TK/Fəaliyyət Planı
Çap versiyası
 

“Tikinti materialları, məmulatları və konstruksiyaları”

standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (TK 10) 2015-ci il üzrə

FƏALİYYƏT PLANI. 

Tikinti məmulatlarına və inşaat konstruksiyalarına olan tələblərin (odadavamlılıq, dayanıqlılıq və s. göstəricilər üzrə) artırılması məqsədilə yenidən baxılması üçün milli standartların siyahısı.

Sıra

Standartın nömrəsi

Standartın mənbəyi

Standartın adı

 

AZS 034-1998

TS 5808/1998

Su əsaslı (Emusiya əsaslı).

 

AZS 035-1998

TS  39-1996

Boyalar - üzvü həlledici son qat.

 

AZS 039-2000

TS 11140-1993

Yapışdırıcılar-sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün. Rəsmi nəşr.

 

AZS 046-2000

TS 370/1996

İnşaat gipsləri. Rəsmi nəşr.

 

AZS 047-2000

TS 201/1970

Bərk PVC plastik borular. Rəsmi nəşr.

 

AZS 048-2000

TS 275-1/1999

Plastik boru sistemləri. Rəsmi nəşr.

 

AZS 049-2000

TS 274-7/1999

Plastik boru sistemləri. Rəsmi nəşr.

 

AZS 050-2001

 

Neft bitumları. Texniki şərtlər. Rəsmi nəşr.

 

AZS 051-2001

TS 11338/1994

Boya və laklar. Birləşdirici kimi istifadə olunan alkid qətranları. Rəsmi nəşr.

 

AZS 052-2001

TS 6433/1989

Perlitli suvaq və qatışıqlar. Rəsmi nəşr.

 

AZS 064-2001

TS 9937/1994

Polipropilendən hazırlanmış ümumi məqsədli plastik borular. Rəsmi nəşr.

 

AZS 067-2001

TS 5358/1987

Pəncərə və şüşəli çöl qapı istehsalında istifadə olunan sərt plastik profillər.

 

AZS 068-2001

TS 1903-1     EN 490/1998   TS 1903-2 EN 491-1998

Beton damüstü örtük kirəmiti və onun xüsusi hissələri.

 

AZS 075-2001

EN 196/EN 197

Sementlər. Texniki şərtlər.

 

AZS 082-2003

 

Polivinilasetat yapışqanı PVA. Texniki şərtlər.

 

AZS 094-2003

 

Polivinilxlorid profillərdən hazırlanmış qapı və pəncərələr. Texniki şərtlər.

 

096-2003

TS 4355/1985

Şüşə lifi ilə möhkəmləndirilmiş plastik borular və birləşmə hissələri.

 

114-2003

TS 11590/1995

Boyalar və epoksid əsaslı - polad məmulatlarında istifadə olunan.

 

215-2006

TS 705/1985

Fabrik kərpicləri - divarlar üçün dolu və şaquli dəlikli. Rəsmi nəşr.

 

AZS 221-2006

TS EN 934-2/2002

Kimyəvi əlavələr - beton, qarışıq və məhlul üçün. Bölmə 2: beton əlavələri təriflər və xüsusiyyətlər, uyğunluq, işarələmə və etiketləmə.

 

AZS 278-2007

TS 8693/19911

Laklar yağ əsaslı. Rəsmi nəşr.

 

AZS 300-2008

AZS EN 196-1:2005 (E)

Sementin sınaq üsulları. Möhkəmlik həddinin təyini.

 

AZS 301-2008

AZS EN 196-3:2005 (E)

Sementin sınaq üsulları: Sementin tutma vaxtlarının və həcminin dəyişmə müntəzəmliyinin müəyyən edilməsi.

 

AZS 307-2008

TS 736/Nissan 1990

İsti su hazırlayıcıları (boyler) isti su, qaynar su və ya buxar ilə işləyən

 

AZS EN  196-2-2008

 EN  196-2-

Sementin sınaq üsulları - 2-ci hissə: Sementin kimyəvi analizləri

 

 AZS EN  196-5-2008

EN 196-5-2005

Sementin sınaq üsulları - 5-ci hissə: Pussolanlı sementin növləri üçün pussolanlıq sınağı.

 

321-2008

TS EN 13888-2005

Dərz dolğu materialları - kirəmit piltələr üçün təriflər və  xüsusiyyətlər.

 

AZS EN  196-6-2008

EN 196-6:1989 (E)

Sementin sınaq üsulları - 6-cı hissə: Narınlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi

 

AZS 323-2008

AZS EN  197-1-2008

Sement 1-ci hissə: Ümumi təyinatlı sementlərin tərkibi, spesifikasiyaları və uyğunluq meyarları.

 

AZS TS 4377-2008

TS 4377-1985

Divarlar üçün şaquli deşikli, yüngül zavod kərpicləri. Vertically perforated ligtweight bricksş

 

AZS TS 4563-2008

 TS 4563-1985

Divarlar üçün üfüqi deşikli zavod kərpicləri. Horizontal perforated ligtweight bricksş

 

AZS EN 196-7-2008

AZS EN 196-7-2008

Sementin sınaq üsulları - 7 -ci hissə: Sement nümunələrinin götürülməsi və hazırlanması üsulları.

 

AZS 338-2009

 

3003, 5003-2B-10, 3603-2-12, 6003-2B-18, 702 və 2502-SM Markalı laprollar. Texniki şərtlər

 

AZS 411-2010

AZS (EN 197-1-2000)

Sement-1-ci hissə: Ümumi təyinatlı sementlərin tərkibi, spesifikasiyaları, qablaşdırılması, saxlanması, nəql edilməsi və uyğunluq meyarları.

 

AZS 414-2010

(TS 9758 HD 21.3 S3/ŞUBAT 1997)

Kabellər. Polivinilxlorid izolyasiyalı. Nominal gərginliyi ən çox 450/750V olan. Hissə 3: Sabit qurğular üçün tək naqilli örtüksüz kabellər.

 

AZS 415-2010

(TS 9759 HD 21.4 S2/ŞUBAT 1997)

Kabellər. Polivinilxlorid izolyasiyalı. Nominal gərginliyi ən çox 450/750V olan. Hissə 4: Sabit qurğular üçün üzlüklü  kabellər.

 

AZS 416-2010

(TS 9760 HD 21.5 S3/ŞUBAT 1997)

Kabellər. Polivinilxlorid izolyasiyalı. Nominal gərginliyi ən çox 450/750V olan. Hissə 5: Elastik kabellər (Şnurlar).

 

AZS 417-2010

(TS İEC 60502-1/Nissan 2007)

Kabellər. Nominal gərginliyi 1 kv-dan (UM=1.2Kv) 30 Kv-a (UM=36kv) qədər olan sıxılıb çəkilmiş güc kabelləri və onların köməkçi təchizatları. Hissə 1: Nominal gərginliyi 1 kv (UM=1.2Kv) və 3 kv (UM=3.6kv) olan kabellər. Kablolar - Beyan gerilimleri 1 Kv-dan (UM=1.2Kv) və 3 kv-a (UM=3.6kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güc kabloları və bunların yardımcı donanımları. Bölüm 1: Beyan gerilimleri 1 Kv (UM=1.2kv) və 3 Kv (UM=3.6kv) olan kablolar. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltage from 1 Kv (UM=1.2kv) 30 Kvn (UM=36kv)/ Part 1: Cables for rated voltages of 1 Kv (UM=1.2kv) and 3Kv (UM=3.6kv).

 

AZS 418-2010

(TS İEC 60502-2/Nissan 2007)

Kabellər. Nominal gərginliyi 1 kv-dan (UM=1.2Kv) 30 Kv-a (UM=36kv) qədər olan sıxılıb çəkilmiş güc kabelləri və onların köməkçi təchizatları. Hissə 2: Nominal gərginliyi 6 kv (UM=7.2Kv) və 30 kv (UM=3.6kv) olan kabellər. Kablolar - Beyan gerilimleri 1 Kv-dan (UM=1.2Kv) və 30 kv-a (UM=3.6kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güc kabloları və bunların yardımcı donanımları. Bölüm 2: Beyan gerilimleri 6 Kv-dan (UM=1.2kv) 30 Kv-a(UM=3.6kv) olan kablolar. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltage from 1 Kv (UM=1.2kv) 30 Kv-a (UM=36kv)/ Part 2: Cables for rated voltages of 6 Kv (UM=7.2kv) up to 3Kv (UM=3.6kv).

 

AZS  ГОСТ 21.501-2010

 

Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi. Memarlıq - tikinti işçi cizgilərinin işlənməsi qaydaları. Система пректной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно - строительных рабочих чертежей. System of design documents for construction. Rules for execution of architectural and construction working drawings.

 

AZS  ГОСТ Р 21.508-2010

 ГОСТ 21.508-1998

Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi. Müəssisə, qurğu və mülki - mənzil obyektlərinin baş planlarının işçi sənədlərinin yerinə yetirilməsi qaydaları. Система пректной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. System of building design documents. Rules of fulfilment od working documentation of general layouts of enterprises, buildings and civil housing objects.

 

AZS 472-2011 (ГОСТ 8269.0-97)

(ГОСТ 8269.0-97)

İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından və sənaye istehsalı tullantılarından qırmadaş və çınqıl. Fiziki - mexaniki sınaq üsulları.

 

AZS 477-2011 (ГОСТ 22690-88)

(ГОСТ 22690-88)

Betonlar. Dağıdılmadan nəzarət edərək sınağın mexaniki üsullarla möhkəmliyin müəyyən edilməsi. Бетоны определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. Concretes determination of strenght by mechanical methods of nondestructive testing  

 

AZS 478-2011 (ГОСТ 9479-98)

(ГОСТ 9479-98)

Üzlük, inşaat-memarlıq, memorial və digər məmulatların istehsalı üçün dağ süxurlarından ibarət bloklar. Texniki şərtlər. Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитктурно - строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия. Rock bloks used for manufacture of facing, architectural and building, memorial and other products. Specifications.

 

AZS 479-2011 (ГОСТ 5382-91)

(ГОСТ 5382-91)

Sementlər və sement istehsalı üçün materiallar. Kimyəvi analiz üsulları. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа. Cements and materials for cement production. Chemical analysis methods. 

 

AZS 480-2011 (ГОСТ 30629-99)

(ГОСТ 30629-99)

Dağ süxurlarından üzlük materiallar və məmulatlar. Sınaq üsulları.Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний. Сladding materials and products made of natural stone. Testing methods.

 

AZS 481-2011 (ГОСТ 530-2007)

(ГОСТ 530-2007)

Keramik kərpic və daşlar. Ümumi texniki şərtlər.Кирпич и камень керамические. Общия технические условия. Ceramik bricks and stones.General specifications.

 

AZS 482-2011 (ГОСТ 829.1-97)

(ГОСТ 829.1-97)

İnşaat işləri üçün sənaye tullantılarından və dağ süxurlarından hazırlanmış qırmadaş və çınqıl. Kimyəvi naliz üsulları. Щебень и гравий  из плотных горных пород и отхов промышленного производства для строительных работ. Метод химического анализа.  Mauntainous rock road - metal and gravel, industrial waste products  for construction works.Methods chemical analysis.

 

AZS 484-2010

TS 11989  EN 13164/2003

İstilik izolyasiyası məmulatları - binalar üçün - zavod olaraq ekstrüzyonla emal edilən polistrol köpük (XPS). Xüsusiyyətləri. Материалы для терлоизоляции зданий заводского изготовления продуктов екструзион пенополистирола (XPS). Спесификация. Thermal insulation products for buildings - factory made products of extruded polystyrene foam (XPS). Specifications.

 

AZS 529-2011 (ГОСТ 10181-2000)

(ГОСТ 10181-2000

Beton qarışıqları. Sınaq üsulları. Смеси бетонные. Методы испытаний. Concrete mixtures. Testing methods.

 

AZS 530-2011 (ГОСТ 13087-81)

(ГОСТ 13087-81)

Betonlar. Sürtülmədə yeyilmənin təyin edilməsi üsulları. Бетоны. Методы определения истираемости. Concerts of determination of abrasion.

 

AZS 531-2011 (ГОСТ 22266-94)

(ГОСТ 22266-94)

Sulfatadavamlı sementlər. Texniki şərtlər. Цементы сульфатостойкие.  Технические условия. Sulphate - resistant cements. Specifications.

 

AZS 532-2011 (ГОСТ 18105-86)

(ГОСТ 18105-86)

Betonlar. Möhkəmliyin yoxlama qaydaları. Бетоны правила контроля прочности. Concretes rules for the strentgh control.

 

AZS 533-2011 (ГОСТ 23732-79)

(ГОСТ 23732-79)

Beton və məhlullar üçün su. Texniki şərtlər. Вода для бетонов и растворов. Технические условия. Water for concretes and mortars. Specifications.

 

AZS 534-2011 (ГОСТ 8462-85)

(ГОСТ 8462-85)

Divar materialları. Əyilmə və sıxılmada möhkəmlik həddinin təyin edilməsi üsulları. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе. Wall materials. Methods for determination of ultimate compressive and bending strength.

 

AZS 535-2011 (ГОСТ 30108-94)

(ГОСТ 30108-94)

İnşaat materialları və məmulatları. Təbii radionuklidlərin xüsusi səmərəli aktivliyinin təyini. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. Building materials and elements. Determination od spesific activity of natural radioactive nuclei

 

AZS 536-2011 (ГОСТ 17624-87)

(ГОСТ 17624-87)

Betonlar. Möhkəmliyin ultrassəs üsulu ilə təyini. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. Concrete. Ultrasonic method od strength determination.

 

AZS 537-2011 (ГОСТ 24099-80)

(ГОСТ 24099-80)

Təbii daşlar əsasında hazırlanan dekorativ tavalar. Texniki şərtlər. Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия. Decorative facing slabs of crushed natural stone. Specifications.

 

AZS 538-2011 (ГОСТ P 52544-2006)

(ГОСТ P 52544-2006)

Dəmir - betonlar konstruksiyalarının armaturlanması üçün A500C və B500C sinifli qaynaqlanan dövri profilli yayma armatur. Texniki şərtlər. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. Weldable deformed reinforcing rolled of a A500C and B500C classes for reinforcement of concrete constructions. Specifications.

 

AZS ГОСТ Р 52373-2011

ГОСТ Р 52373-2005

Yerüstü elektrik xətləri üçün qorunan və izolyasiya edilmiş naqillər. Ümumi texniki şərtlər. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач. Общие технические условия. .

 

AZS prEN 1340-2011

TS 436 pr EN 1340

Beton səki daşları.

 

AZS 572.2-2011

(ГОСТ 12730.2-78)

Betonlar. Nəmliyin təyini üsulu. Бетоны. Метод определение влажности. Concretes. Method of determination of moisture content.

 

AZS 572.3-2011

 (ГОСТ 12730.3-78)

Betonlar. Suudmanın təyini üsulu. Бетоны. Метод определение водопоглощения. Concretes. Method of determination of water absorption.

 

AZS 572.4-2011

 (ГОСТ 12730.4-78)

Betonlar. Məsaməlilik göstəricilərinin təyini üsulları. Бетоны. Метод определение показателей пористости. Concretes. Method of determination of porosity parametrs.

 

AZS 572.5-2011

(ГОСТ 12730.5-78)

Betonlar. Sukeçirməzliyin təyini üsulları. Бетоны. Метод определение водонепронецаемости. Concretes. Method of determination of watertighness.

 

AZS 573.0-2011

(ГОСТ 21216.0-93)

Gil xammalı. Analiz üsullarına ümumi tələblər. Сырье глинистое. Общие требования к методом анализа. Cray raw materials. General requirements for the methods of testing.

 

AZS 573.1-2011

(ГОСТ 21216.1-93)

Gil xammalı. Plastikliyin təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения пластичности. Cray raw materials. Method for determination of plasticity.

 

AZS 573.2-2011

(ГОСТ 21216.2-93)

Gil xammalı. Narın dispersli fraksiyanın təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения тонкодисперсных фракций. Cray raw materials. Method for determination of finely dispersed fractions..

 

AZS 573.3-2011

(ГОСТ 21216.3-93)

Gil xammalı. Sərbəst silisium dioksidinin təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения свободного диоксида кремния. Cray raw materials. Method for determination of free silicon dioxide..

 

AZS 573.4-2011

(ГОСТ 21216.4-93)

Gil xammalı. İridənəli giriklərin təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения крупнозернистых включений. Cray raw materials. Method for determination of coarse - grained inclusions.

 

AZS 573.6-2011

(ГОСТ 21216.6-93)

Gil xammalı. Kalsium və maqneziumun su ilə ekstraksiya yolu ilə təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения кальций и магния в водной вытяжке. Cray raw materials. Method for determination of calcium and magnesium in water extract.

 

AZS 573.7-2011

(ГОСТ 21216.7-93)

Gil xammalı. Su ilə ekstraksiya yolu ilə xlor - ionlarının təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения хлор - ионов в водной вытяжке. Cray raw materials. Method for determination of chlorine ions in water extract.

 

AZS 573.8-2011

 (ГОСТ 21216.8-93)

Gil xammalı. Su ilə ekstraksiya yolu ilə sulfat - ionlarının təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения сульфат ионов в водной вытяжке. Cray raw materials. Method for determination of sulphate ions in water extract.

 

AZS 573.9-2011

(ГОСТ 21216.9-93)

Gil xammalı.Gillərin bişməsinin təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения спекаемости глин. Cray raw materials. Method for determination of sintering power of clays.

 

AZS 573.10-2011

(ГОСТ 21216.10-93)

Gil xammalı. Mineraloji tərkibinin təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения минерального состава. Cray raw materials. Method for determination of mineral composition.

 

AZS 573.11-2011

(ГОСТ 21216.11-93)

Gil xammalı. Asanəriyən gillərin odadavamlılığının təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения огнеупорности легкоплавких глин. Cray raw materials. Method for determination of refractoriness of fusible clays.

 

AZS 573.12-2011

(ГОСТ 21216.12-93)

Gil xammalı. 0063 №-li torlu ələkdə qalığın təyini üsulu. Сырье глинистое. Метод определения остатка на сите с сеткой № 0063. Cray raw materials. Method for determination of fraction retained on sieve № 0063.

 

AZS 582-2011 (EN 13230-1)

EN 13230-1

Dəmir yolu üçün texniki qaydalar. Beton rels yolu üçün şpallar və dayaqlar. Hissə 1: Ümumi tələblər. Технические правила для железной дороги. Шпалы и стойки для бетонных  рельсовых дорог. Часть: 1 Общие требования. Railway applications. Track - Concrete sleepers and bearers. Part 1: General requirements.

 

AZS 583-2011 (EN 13230-2)

EN 13230-2

Dəmir yolu üçün texniki qaydalar. Beton rels yolu üçün şpallar və dayaqlar. Hissə 2: Əvvəlcədən gərginləşdirilmiş tək bloklu şpallar. Технические правила для железной дороги. Шпалы и стойки для бетонных  рельсовых дорог. Часть: 2 Шлапы моноблочные предварительно напряженные. Railway applications. Track - Concrete sleepers and bearers. Part 2: Prestressed monoblock sleepers.

 

AZS 592-2011

 

Monterey tipli metalkirəmit dam örtükləri. Металокерамические покрытия для крыш типа монтерей. Monterey type ceramic - metal roofs

 

AZS 602-2011 (TS EN 1169/nissan 2011)

(TS EN 1169/nissan 2011)

İlk dəfə istehsal edilən  beton məmulatları- Tərkibində möhkəmləndirici şüşə lif olan sementlərin sənaye istehsalına nəzarətin ümumi qaydaları.

 

AZS 604.1-2011 (СТБ ЕH 1279-1-2011)

(СТБ ЕH 1279-1-2007)

Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 1. Ümumi qaydalar, ölçülərin xətaları və sistemlərin təsvir qaydaları. Стекло в строительство. Стеклопакеты. Часть 1. Общие положения, отклонения размеров и правила описания систем. Glass in building. Insulating glass units. Part 1. Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description.

 

AZS 604.2-2011 (СТБ ЕH 1279-2-2011)

(СТБ ЕH 1279-2-2007)

Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 2. Davamlılıq üzrə sınaq üsulları və nəm çəkməyə dair tələblər. Стекло в строительство. Стеклопакеты. Часть 2. Метод испытания на долговечность и требования к влагопоглашению. Glass in building. Insulating glass units. Part 2. Long term method and requirements for moisture penetration.

 

AZS 604.3-201(СТБ ЕH 1279-3-2011)

(СТБ ЕH 1279-3-2007)

Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 3. Qazın itki surətinin təyin olunması üzrə uzun müddətli sınaq üsulu və qazın konsentrasiyasının maksimal kənarlaşmasına dair tələblər. Стекло в строительство. Стеклопакеты. Часть 3. Метод длительного испытания по определению скорости утечки газа и требования к предельным отклонениям концентрации газа. Glass in building. Insulating glass units. Part 3. Long term method and reguirements gas leakage rate and for gas concentration tolerances.

 

AZS 604.4-2011 (СТБ ЕH 1279-4-2011)

(СТБ ЕH 1279-4-2007)

Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 4. Kontur sıxlaşmasının fiziki xassələrinin sınaq üsulları. Стекло в строительство. Стеклопакеты. Часть 4. Общие положения, отклонения размеров и правила описания систем. Glass in building. Insulating glass units. Part 4. Methods of test for the physical attributes of edge seals.

 

AZS 604.5-2011СТБ ЕH 1279-5-2011)

(СТБ ЕH 1279-5-2007)

Tikintidə istifadə edilən şüşə. Şüşə paketlər. Hissə 5. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Стекло в строительство. Стеклопакеты. Часть 5. Оценка соответствия. Glass in building. Insulating glass units. Part 5. Conformity evalution.

 

AZS 727-2012

(EN 1401-1:2009)

Təzyiq altında olmayan yeraltı drenaj və kanalizasiya xəttləri üçün plastik boru çəkmə sistemi. Plastikləşdirilməmiş poli(vinixlorid) (PVC-U).
 Hissə 1:Boruların, birləşdiricilərın və sistemin spesifikasiyaları.
Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U).
Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system”

 

AZS  IEC 60076-2-
2014

 

Güc transformatorları. Hissə 2: Maye yüklü transformatorlar üçün temperaturun yüklənməsi

 

AZS İSO 12944-4-
2014

İSO 12944-4-1998

Boyalar və laklar . Qoruyucu lak sistemləri ilə polad strukturların korroziyadan qorunması. Hissə 4. Səth növləri və səthlərin hazırlanması

 

AZS İSO 12944-6-
2014

İSO 12944-6-1998

Boyalar və laklar .Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad konstruksiyaların korroziyadan qorunması. Hissə 6. Laboratoriya sınaq metodları

 

AZS İSO 12944-1-
2014

İSO 12944-1-1998

Boyalar və laklar. Qoruyucu boya sistemləri  vasitəsilə polad konstruksiyalarin korroziyadan qorunmasi. Hissə 1: Giriş 

 

AZS İSO 12944-7-
2014

İSO 12944-7-1998

Boyalar və laklar. Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad konstruksiyalarının korroziyadan qorunması   Hissə 7: Boya işlərinin yerinə yetirilməsi və onlara nəzarət

 

AZS İSO 12944-2-
2014

ISO 12944-2/1998

Boyalar və laklar -Qoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad konstruksiyalarının korroziyadan qorunması. Hissə 2: Ətraf mühitin təsnifatı

 

AZS İSO 12944-8
-2014

ISO 12944-8/2007

Boyalar və laklar-Qqoruyucu boya sistemləri vasitəsilə polad konstruksiyaların korroziyyadan qorunması.  Hissə 8: Yeni iş və texniki xidmət üzrə spesifikasiyaların işlənib hazırlanması

 

AZS İSO 12944-5-
2014

ISO 12944-5/2007

Boyalar və laklar - Qoruyucu boya sistemlərivasitəsilə polad konstruksiyalarının korroziyyadan müdafiəsi  Hissə5: Qoruyucu boya sistemləri

 

AZS 767-1-2014

(ISO 10438-1:2007)

   Neft ,neft-kimya və təbii qaz sənayesi.
Yağlama sistemləri,valın kipləşdirilməsi,yağa nəzarət sistemləri və yardimçı qurğular 
Hissə 1: Ümumi tələblər    

 

AZS 768-2-2014

(İEC 60227-2:2003)

Nominal  gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 2: Sınaq metodları

 

AZS 768-3-2014

(İEC 60227-3:1997)

Nominal  gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 3: Stasionar birləşmə üçün örtüksüz kabellər

 

AZS 768-4-2014

(İEC 60227-4:1997)

Nominal  gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 4 : Stasionar birləşmə üçün örtüklü kabellər

 

AZS 768-6-2014

(İEC 60227-6:2001)

Nominal  gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 6 : Lift kabellər və elastik birləşmələr üçün kabellər

 

AZS 768-7-2014

(İEC 60227-7:2012)

Nominal  gərginliyi ən çoxu 450/750 V olan polivinilxlorid izolyasiyalı kabellər.
Hissə 7 İki və ya daha artıq cərəyan keçirən damara malik ekranlı vı ekransız elastik kabellər

 

AZS 794-2014
 (EN 15191:2009)

EN 15191:2009

Zavod şəraitində istehsal edilən beton məmulatlar
 Şüşə lifli betonun hazırlama klasifikasiyası.

 

 

 

 

21.04.2016

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 8-ci km ərazisində yerləşən bazarda və bazara məxsus ərazidə yerləşən ərzaq mağazasında... 

daha ətraflı
17.09.2015

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, A.Mirzəyev küçəsi, ev 60 ünvanında Atılxanov Azər Rəşxan oğluna məxsus...

daha ətraflı
04.09.2015

...Sumqayıt şəhəri, H.Əliyev prospekti 40-cı məhəllədə yerləşən “Pompey” və Nizami Gəncəvi küçəsində yerləşən...

daha ətraflı

FƏRMAN

06.11.2017

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 oktyabr tarixli 845-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”...

daha ətraflı
VİDEO XƏBƏR
23.11.2017
Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi Avropa Akkreditasiya Təşkilatının assosiativ üzvlüyünə qəbul edilib
QAYNAR XƏTT
TABE QURUMLAR
Copyright © 2010 Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi! Bütün hüquqlar qorunur.
Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır